Thông tin công ty

Công ty TNHH TM-DV Lộc Phúc IMASAL ( chủ sở hữu thương hiệu )

Mã số thuế: 0316844384

Giám đốc: Trần Thiên Lộc

Điện thoại: 0792.217.100

Địa chỉ: Tầng 2, Số 492 Nguyễn Tri Phương, Phường 08, Quận 10, Hồ Chí Minh

Email: admin@lopfood.com

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng Quân Đội (MB BANK)

Số tài khoản: 0001550311337

Chủ tài khoản: Công ty TNHH TM-DV Lộc Phúc IMASAL